جنس بند

عیار پلاک

مناسب برای

طول تقریبی دستبند

پلاک

جنس پلاک

طرح پلاک

ابعاد تقریبی پلاک

آویز

جنس قالب پلاک

قفل

نوع قفل

سنگ

جنس سنگ

سایر توضیحات

رنگ سنگ

بازگشت به بالا

برگشت به بالا

مشاهده مقایسه ها