عیار پلاک

طرح پلاک

جنس قالب پلاک

قفل

نوع قفل

سنگ

جنس سنگ

سایر توضیحات

نوع گوشواره

نوع اتصال گوشواره

ابعاد گوشواره

بازگشت به بالا

برگشت به بالا

مشاهده مقایسه ها